Obchodní podmínky

Výběr z obchodních podmínek:

 • objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.vinoprodej.cz
 • minimální objednávka není stanovena
 • vína jsou v případě přepravy Českou poštou balena v kartonech max. do váhy 15 kg
 • přeprava Českou poštou - objednané zboží bude doručeno na dobírku Českou poštou, cena  za balík do 15 kg (poštovné + balné)  178,50 Kč včetně DPH
 • cena přepravy za jeden balík, jehož cena přesáhne 1500,- Kč bez DPH,  je zdarma
 • pokud budete z regionu, který zavážíme, pak zboží můžeme dopravit osobně po předchozí domluvě bez účtování dopravy

Obchodní podmínky

Uvedené všeobecné podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi provozovatelem ing.Gilbertem Zuzaňákem, Rohliny 29, 511 01 Turnov, IČO 69867852.
(dále jen „prodávající“) a zákazníky z objednávek přes E-SHOP (dále jen „kupující“) spravovaný prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží pro nákup v internetovém obchodě www.vinoprodej.cz (prodávající), jehož provozovatelem je ing.Gilbert Zuzaňák Rohliny 29, 511 01 Turnov, IČO 69867852. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 2. Bezpečnost a ochrana informací: Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami našeho e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Objednávka se provádí prostřednictvím elektronického obchodu na www.vinoprodej.cz (dále jen „e-shop“). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje kupujícího budou sloužit pouze pro potřeby tohoto internetového obchodu a nebudou poskytnuty třetí osobě.

III.Expediční a přepravní podmínky

 1. Zboží bude expedováno do 5pracovních dnů. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem. 
 2. Přeprava Českou poštou - Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště podle oznámení České pošty a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.
 3. Distribuce v regionech – v regionech, kam zavážíme zboží, Vám můžeme zavézt zásilku po předchozí domluvě sami a v domluveném termínu
 

IV. Balení, množství , typ platby a cena přepravy

 1. Vína jsou v případě přepravy Českou poštou balena v kartonech max. po šesti lahvích do váhy 15 kg. .  
 2. Platební podmínky
  a) dobírka při doručení zboží. Zákazník platí při předání zboží Českou poštou cenu zboží + přepravné, balné podle ceny objednaného zboží.
  b) platba v hotovosti při dodání zboží osobně prodejcem při distribuci po regionech (po telefonické domluvě).
 3. Cena přepravy za jeden balík do 15 kg je 150 Kč
 4. Cena přepravy za jeden balík jehož cena přesáhne 1 500,- Kč bez DPH je zdarma.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne xx číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží..". Datum a podpis.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi.V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. 

VI.Reklamace

 1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.
 2. Záruka na zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín.
 4. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
půjčovna lodí